PDKS YAZILIM

PDKS Personel Devam Kontrol Sistemi ifadesinin kısaltılmış halidir. İşletmelerde, fabrikalarda firmaların çalışma politikalarına göre personelin normal mesai, fazla mesai, eksik çalışma gibi puantaj parametrelerini hesaplayan otomasyon sistemine kısaca pdks adını veriyoruz.
PDKS Sistemi, işletmelerde personel giriş - çıkış saatlerinin dijital ortamda kaydedilerek, bordroya esas puantajın ve devam kontrole ilişkin çok çeşitli raporların elde edilmesini sağlar. Bu sayede bordro hazırlanırken insan faktöründen kaynaklanan hatalar en aza indirilir. Ayrıca elde edilen bu raporlar işletmelerin üst yönetimine ışık tutarak geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olur.
Personel çalıştıran firmalar personelin işe geliş-gidiş saatlerini disiplin altına almak için teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanırlar. Personel kontrol sistemleri başlığı altında toplanan çözümler yazılım ve donanım unsurlarının birlikte çalışmasıyla oluşturulmuşlardır. Personel kontrol genel bir kavram olarak personelin çalışma saatlerini hesaplayan puantaj sistemlerini düşündürse de access kontrol sistemleri, yemekhane otomasyon sistemleri, ziyaretçi takip sistemleri de personel kontrol kavramının altında düşünülmelidir. PDKS sistemleri, insan kaynaklarının personel yönetim süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılır. Yemekhane sistemleri maliyetleri kontrol altına almak için, access kontrol sistemleri ise iş yeri güvenliğini arttırmak için kullanılmaktadır.
Tüm elektronik personel kontrol sistemleri kişiye özgü bir dijital tanımdan faydalanır. Kartlı sistemlerde kartların sahip olduğu id noları tek ve eşsizdir. Biometrik sistemlerde ise kişiye özgü karakteristik özelliklerden faydalanılarak oluşturulan benzersiz dijital değerler kullanılır. PDKS yazılımları veri tabanlarında bu dijital değerleri kullanarak kişilerin hesaplamalarını, geçiş yetkilerini ve haklarını belirler. Personel kontrol sistemlerinde turnike geçiş sistemleri, elektromanyetik kapı kilitleri, kayar kapı sistemleri gibi yardımcı sitemlerden de faydalanılır. Sedaş Yazılım personel kontrol sistemlerinde tüm bu yardımcı donanımları yöneten farklı tanımlama sistemlerinin bir arada çalışabilmesine imkan tanıyan hibrid çözümler üretilmiştir. Örneğin Sedaş Yazılım PDKS yazılımında istenirse kart okuyucu sistemle yemekhane otomasyonu, parmak izi okuyucu sistemle puantaj uygulaması bir arada çalıştırılabilir. İşletmelerdeki farklı personel kontrol ihtiyaçları için hem donanım hem de yazılım tarafında farklı seçenekler bulunmaktadır.Sedaş Yazılım Elektronik personel kontrol çözümlerinde kullanılan PDKS, yemekhane ve access kontrol yazılımları hem kartlı hem de biometric donanımlarda çalışabilmektedir.
Personel Devam Kontrol Sistemleri, Personel Takip Sistemleri, Personel Kontrol Sistemi, Personel Puantaj Sistemi, Eleman Kontrol Sistemi, Vardiya Kontrol, PDKS Sistemi gibi isimlerle de anılmaktadır.


SEDAŞ YAZILIM PDKS GENEL ÖZELLİKLERİ:
- Her çalışma tipine uygundur, güvenlidir, parametriktir. Arayüz kullanımı basit ve hızlıdır.
- Program esnek ve parametrik yapısıyla firmaların farklı vardiya sistemlerine uyumluluk gösterir.
- Birden fazla şirketin puantajı aynı program ile hesaplanabilir.
- Puantaj Hesaplaması parametriktir, istenilen datalar istenilen şekilde dizayn edilebilir ve hesaplanabilir.
- Puantaj bordro programlarına istenilen formatta hızlıca aktarılabilir.
- Yeni çözümler ve kullanım kolaylığı konusundaki ilaveler internet olarak güncellenmektedir.
- Raporlar kullanıcının ihtiyacına göre tasarlanabilmekte ve istenilen filtreler kullanılabilmektedir.
- Tüm raporlar kullanıcı tanımlıdır. Dinamik altyapıdadır. Kullanıcı istediği raporları tasarlayabilir.
- Personele veya personel gruplarına birden fazla vardiya tanımlaması ile manuel müdahale olmadan otomatik vardiya tespiti yapılabilir.
- Belli tarih aralığı için farklı çalışma (vardiya) tipleri planlanabilir.
- Toplu İşlem Sihirbazı ile birçok işlem hızlıca ve topluca yapılabilir. (Personel yetkilendirme,izin girişi,vardiya tanımlama,personel bilgi girişi vs.)
- Ms Excel’den personel ve resim dataları aktarılabilir. Excel’e veri atılabilir.
- Veri transferi, yedekleme, günlük puantaj hesaplama servis yazılımı ile otomatik olarak yapılabilir.
- Tek yazılım üzerinde Yemekhane, Ziyaretçi takip, online geçiş izleme uygulamaları entegrasyonu yapılabilir.
- Kartlı ve Biometric sistemler bir arada hybrid olarak kullanılabilir.
- Firmaya ihtiyaçlarına özgü olarak da özel yazılım ve donanım çözümleri sağlanabilir.
- Günlük ve dinamik olarak anlık değişen online rapor izleme ekranı; departman veya organizasyon bazında içerdeki/dışarıdaki listesi,
vardiyasına gelenler/gelmeyenler, izinliler, geç kalanlar, erken çıkanlar, giriş/çıkış hataları vb.
- Program esnek yapısıyla firmaların farklı vardiya sistemlerine uyumluluk gösterir.
- Esnek çalışma çizelgesi mantığı sayesinde birden fazla vardiya otomatik olarak yakalanıp hesaplanabilir.
- Bir personele veya personel grubuna birden fazla mesai tipi tanımlanabilir.
- İşletmede birçok farklı mesai tipi tanımlanabilir.
- İşletmelerde çok fazla karmaşık çalışma tiplerinin olduğu durumlarda hızlı bir şekilde toplu veya grup bazında çalışma çizelgesi atanabilir. - Birden fazla şirketin puantajı aynı program ile hesaplanabilir.
- Çok kullanıcılı ortamlarda çalışabilir, istenilen yetkilendirme yapılabilir.
- Giriş - Çıkış saatlerinde elle düzeltme yapılabilir. Yapılan değişiklikler işaretli olarak görülür. Gelişmiş pdks versiyonlarında yapılan değişiklikler ve bunları yapan kullanıcılar raporlanabilir.
- Genelde kullanılan windows tabanlı işletim sistemlerine uyumludur. (Windows 7, XP, Vista, Win 98)
- Bir çok diğer bordro programları ile uyumlu olup, el değmeden bordronun hazırlanmasını sağlar.
- İstenilen sayıda fazla mesai tanımlanabilir ve bunların yüzdeleri istenilen oranda ayarlanabilir. Ayrıca resmi tatil ve hafta sonu mesaileri ayrıca takip edilir.
- Hesaplamalarda yuvarlama imkanı vardır.
- Üst üste kart basma durumunda istenirse mükerrer kayıtları otomatik olarak silerek olası karışıklıkları önler.
- İşten ayrılan personelin kartı başka personele verilebilir.
- Programda ücretlendirme yapılabilir.
- Yeni çözümler ve kullanım kolaylığı konusundaki ilaveler web adresinden periyodik olarak güncellenmektedir.
- Eksik çalışmalar parametrik olarak fazla mesailerden düşülebilir.
- Tüm raporlar excel'e aktarılabilir.
- Raporlar kullanıcının ihtiyacına göre tasarlanabilmekte ve istenilen filtreler kullanılabilmektedir. Tüm raporlar kullanıcı tanımlıdır. Dinamik altyapıdadır. Kullanıcı istediği raporları tasarlayabilir.
- İstenildiğinde dışardan veritabanına ulaşılabilip rapor düzenlenebilmektedir.
PDKS elemanları şunlardır:
Personel devam kontrol yazılımı, proximity kart okuyucu, mifare kart okuyucu, parmak izi okuyucu, yüz tanıma cihazı, biyometrik okuyucular, personel kart basma saati, personel kartı, kartlı kilit, parmak izli sistemler, kart basma saati, kart baskı makinesi, termal transfer baskı makinesi, proximity kartlar, barkodlu kartlar, akıllı kartlar.
Sedaş Yazılım PDKS'yi tüm kamu PDKS uygulamalarında kullanabilirsiniz. İşgücü kaybını minimuma düşürmek için personelin kontrol ve takibinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayan Sedaş Yazılım PDKS'yi hastaneler (devlet, özel), belediyeler, il özel idareleri, kaymakamlıklar, sağlık ocakları, il sağlık müdürlükleri, il eğitim müdürlükleri gibi kurumlarda başarılı bir şekilde sisteme entegre edebilir.