BAYİ SİPARİŞ (B2B)

Kullanılacak bir E-Ticaret sistemi, sadece bir "E-Ticaret" yazılımından ibaret olduğu durumlarda kuruma gereken faydayı sağlamış olmamakla beraber, ortaya çıkardığı dağınık veri yapısı ve manuel bilgi girişi sayesinde bir sistemsizliğinde başlıca sebebi olmaktadır. Kurumdaki iş akışını bozmayacak bir yapıda, kullanılan "Ticari / ERP Yazılım" sistemleri ile entegre olduğunda bir fayda ve anlam ifade edecektir. Bu gibi temel durumlar dikkate alındığında kurulan sistemlerde, E-Ticaret sistemleri ile Ticari / ERP sistemleri bütünleşik bir yapıya gelerek, kurumun müşteri memnuniyetini artırmasına, güvenli, ilkeli ve istikrarlı  bir ticari ilişki amaçlanmaktadır.
Unutmayalım ki günümüzde E-Ticaret yapan firmalar güçlü bir entegrasyon yapısı kuramadıkları için, stok ve envanter bilgilerine hakim olamadıklarından olmayan ürünü satabilmektedir. Bu kontrolsüzlük firmanızın güvenini azaltmaktadır.
Aynı zamanda finansal bilgi sisteminizden uzaklaşarak maliyet ve finans kontrolünü kaybetmemiş oluyorsunuz. Finansal bilgi sisteminizdeki veri bütünlüğü verimliliği artırır, müşteri memnuniyeti yükselmesini sağlar.

Onun içindir ki! Sedaş B2B sadece bir E-Ticaret yazılımı değil, aynı zamanda uctan uca bir e-iş modelidir!

Netsisr ERP yazılım ürün ailesi ile tam entegre çalışan Sedaş B2B E-Ticaret çözümü, stok, cari, sipariş aynı zamanda banka entegrasyonları ile birebir uyumlu olarak çalışmaktadır. Envanter ve fiyat değişimleri saniyeler bazında entegre olur.
%100 Netsis  Entegrasyonu
•             NETSIS Ticari Sistemine tam entegre ve  online olarak çalışan Sedaş B2B ile bayiler, ana firmanın B2B sitesi üzerinden;
•             Ürün ağacındaki kategorilendirme sistemi ile veya hızlı arama sihirbazı ile tedarikçisindeki ürünlere kolayca ulaşabilir,
•             Tedarikçisindeki stok durumlarını online görebilir,
•             Stoklar hakkında detaylı bilgi edinebilir, ürün resmini inceleyebilir,
•             Tanımlanmış fiyatlar üzerinden sipariş girebilir,
•             Önceki siparişlerin onay / sevk durumunu takip edebilir,
•             Cari extresini ve aylık hesap özetini inceleyebilir,
•             Farklı döviz türlerindeki bakiyelerini takip   edebilir,

Ana firmadaki yönetici panelinde tanımlanan bayi kullanıcı adı, şifresi ve müşteri Cari hesap kod eşleştirilmesinden sonra bayi B2B sistemine belirlenen kullanıcı adı ve şifresi ile girebilir.  Yönetici Panelinde ayrıca reklam panosunda görüntülenecek ürünlerin ile sıralamalarının seçimleri vb. işlemler de yapılabilmektedir.

Netsis ‘deki Ürün / Cari kartlarında “E-iş ortamında yayınlansın”  işareti ile bilgi anında web ortamında yayınlanabilmektedir. B2B sitesinde yayınlanan her türlü; ürün kategori mimarisi, ürünler, satış fiyatları, stok miktarları, ürün resmi, detay ürün açıklaması, cari hareket ve sipariş bilgilerinin temel kaynağı, kullanılan Netsis yazılımlarıdır.
Site üzerinden ürünlere erişim, kategori yapısı ve anahtar kelimeler yardımıyla hızlı arama sihirbazı sayesinde çok pratik olarak yapılabilmektedir. Ürünlere gerek “Liste şeklinde” ve gerekse ürünlerin resimlerinin de beraberinde listeleneceği “Detay Pencere” şeklinde ulaşılabilmektedir. “Sepete At”butonuyla seçilen ürünler anında sepette listelenmektedir. Girilen sipariş onay öncesi değiştirilebilir ve onaydan Sonra “Siparişi Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir. Sitedeki Stok miktarları ise, parametreye göre  Var / Yok 0+15+20+ gibi listelenmesi sağlanabilmektedir.

Sedaş B2B ile girilen tüm siparişler, belirlenen mail adreslerine  bilgilendirici bir uyarı notu ile birlikte Netsis Ticari programa  aktarılır. ilgili Siparişin Netsis ‘deki onay bilgisi ve Siparişin Sevk durum bilgisi anında web ortamında güncellenmektedir. Dolayısı ile bayi / Müşteri siparişinin durumunu web’ten güncel olarak takip edebilmektedir.
Ürüne çok daha hızlı erişip siparişini hızlı kaydedebilmektedir.

Sedaş B2B sitesi üzerinden bayiler ve o cari ye sahip plasiyerler  son cari hesap bakilerisini döviz ve tl bazında takip edebilir, cari hesap extrelerini ve aylık hesap özetlerini online olarak inceleyebilirler 
Banka Entegrasyonu:
B2B sisteminizin ödeme alt yapısı hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde E-Ticaret yeni gelişmekte olan bir alan olduğu için bankalar var olan alt yapılarını yenilemektedir veya farklı alternatifler üretmektedir. Bu nedenle E-Ticaret yazılımınızında buna uygun olarak yenilenmesi ve yeni ödeme sistemlerine göre geliştirilmesi çok önemlidir. Esnek ödeme sistemi ile sonradan oluşacak ihtiyaçlarınıza çözüm üretmek kolay olacaktır.

Sanal Pos
Temel ödeme türlerinden biri olan 3d sanal pos  internet üzerinden kredi kartı ödemelerinin güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. B2B sistemimiz bu yapıyı desteklemektedir.

B2B Sistemlerinin Kuruma Sağladığı Avantajlar
Küreselleşen pazardaki hertürlü ticari operasyonların uygulama güçlüklerine karşı B2B platformu, alıcı ve satıcı olan her iki tarafa da önemli faydalar sağlamakla beraber, bunların en önemlilerinden biri her zaman gerçek bilgi ile hareket edebilmektir.
Diğer faydaları ;
•             Müşteri talepleri daha hızlı değerlendirilir
•             Ürünler pazara daha hızlı sunulabilir
•             Bürokratik işlemler azalır
•             Stoklarınızın devir hızı artar
•             Müşteri memnuniyeti artar
•             Tedarikçilerin sizin planınıza uyumu artar
•             Satınalma maliyeti düşer
•             Sistem içi disiplin artar

B2B Nedir?
B2B terimi İngilizce Business to Business kelimelerinin karşılığıdır. B2B E-Ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir.
Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu ETKK Hukuk Çalışma Grubu'nun 8 Mayıs 1998 tarihli raporunda "Elektronik Ticaret; bireyler ve kurumların, açık ağ ortamında internet ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında intranet yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir" şeklinde tanımlanmıştır. Tüm firmalar, özellikle KOBİ'ler için çok uygun bir ticaret şekli olan E-Ticaret, ürün seçeneklerinin artması, ürünlerin kalitesinin yükselmesi ve ödeme ve teslimat sıkıntılarının giderilemesinde yardımcı olmaktadır. E-Ticaret potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkan vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır.
Elektronik ticaret, üretici ve tüketicileri, özellikle KOBİ'leri geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarabildiği ölçüde yararlı olacaktır. B2B ve E-İş, geleneksel iş modellerini değiştirerek aşağıda özetle sıralanan bir çok faydayı sağlayacaktır;
•             Daha iyi müşteri tatmini ve desteği,
•             Yeni ürün ve hizmetlerin pazara hızla sunulması,
•             Daha iyi servis Daha iyi alış ve satış işlemleri,
•             Daha az işletim maliyeti Daha az üretim maliyeti Daha düşük stok maliyeti,
•             Elektronik pazarlar, satıcı ve alıcı şirketlerin hizmet ve ürünleriyle ticareti oluşturulan aracı sitelerdir. 
Bu model çoktan-çoğa (many-to-many) model olarak da tanımlanır. Bu konu için online exchange, infomediary, I-market, digital marketplace, net hub gibi bir çok terim de kullanılmaktadır. Bu modelde e-pazar, tedarikçilerin sağladığı ürün kataloglarını birleştirerek kullanıma sunar. Bu yapı bilgilerin tutarlı bir şekilde kullanıcılara sunulmasını, aranmasını ve alıcı - satıcı arasındaki entegrasyonu sağlar. Aynı zamanda alıcı ve satıcı taraflarındaki yükü azaltır. Bu modelde fiyat isteme, açık artırma, ters açık artırma gibi bir çok zaman tüketen işlemler kolayca aşılabilmektedir.
          Uygulama güçlüklerine karşı B2B ortamı her iki tarafa da önemli faydalar sağlar, bunların en önemlisi her zaman gerçek bilgi ile hareket edebilmektir.