KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ

Giriş / çıkışın ve geçiş kontrol seviyesinin önemli olduğu yerlerde (işyerleri, fabrikalar, oteller vb.) kullanılan bir sistemdir.
Kartlı geçiş sistemleri genel olarak personel devam takibinde, ödemeli geçiş sistemlerinde, giriş kontrol ve yemekhane otomasyonu uygulamalarında kullanılmaktadır. Ödemeli kartlı geçiş sistemleri özellikle kent kart gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmaktadır. Bundan başka yemekhane ve kantin otomasyonu uygulamalarında da kullanılır. Üye takip sistemleri spor salonları, havuz giriş kontrolü gibi uygulamalarda kullanılır. Güvenlik geçiş sistemleri üniversite, holding, plaza girişlerinde kullanılmaktadır. Personel devam takip sistemi puantaj hesabı gerektiren tüm işletmelere yönelik bir çözümdür. Üniversitelere yönelik kampus kart çözümlerinde hem güvenlik giriş hem de ödemeli sistemler birbirine entegre olarak kullanılır.
Yukarıda bahsedilen tüm kartlı geçiş sistemlerinde kişi tanıtıcısı olarak elektronik akıllı kartlar kullanılır. Geçiş sistemlerinde barkotlu, manyetik, proximity ve mifare kartlar kullanılabilir. Günümüzde sahip olduğu avantajlardan dolayı yaygın olarak mifare kart teknolojisi kullanılmaktadır. Sedaş Yazılım Elektronik çözümlerinde ağırlıklı olarak mifare akıllı kartları kullanılmaktadır. Kartlı geçiş sistemini oluşturan birimler kart okuyucular, geçiş kontrol yazılımı, kartlar ve okuyucuların kontrol ettiği geçiş donanımlarıdır. Kartlı geçiş kontrol sistemlerinin en önemli birimleri kart okuyucular ve geçiş kontrol yazılımlarıdır. Kart okuyucular geçiş iznine tek başına veya merkez sorgulamalı şekilde karar verebilirler. Her iki çalışma yönteminin birbirlerine karşı üstünlükleri vardır. Sedaş Yazılım Elektronik kart okuyucuları her iki yöntemle de çalışabilir. Sedaş Yazılım Elektronik projelerinde ihtiyacın gerektirdiği yönteme göre kart okuyucularının çalışmasını belirleyebilmektedir. Sedaş Yazılım Elektronik mifare kart okuyucularının basic yazılımlarını kendi geliştirdiğinden cihaz üzerindeki hakimiyetini kullanarak mümkün olduğu kadar az merkez sorgulama yönteminin kullanır. Sistemin yükünü kart okuyucular üzerine dağıtır. Kişilerin geçiş onay bilgilerini, zaman tablolarını kart okuyucuların hafızasında tutar. Böylece bilgisayar ağında meydana gelen aksaklıklardan sistem etkilenmez ve çalışmasına devam eder. Bilgisayar ağı normale döndüğünde üzerindeki kayıtları merkeze iletir.
Elektronik erişim kontrol sistemlerinin gelişiminden önce, pek çok şirket için anahtarların yönetimi kabus gibiydi. Bazı kuruluşlar kendilerini hantallaştıran ve engeller üreten onlarca anahtar kullanmaktaydı.
Ayrıca çalışanların yaptıkları iş ve farklı pek çok kapı geçişi anahtar yönetimini zorlaştırmaktaydı. Buna ek olarak anahtarlar kolayca kaybedilebilir ve çoğaltılabilir. İşten ayrılan çalışanlar da zaman zaman anahtarları iade etmez.
Kurumların binalarını daha iyi kontrol ihtiyacına destek amacıyla erişim kontrol sistemleri geliştirildi.
Artık kartlar anahtarların yerlerini alabilir ve ağ üzerindeki bir veya birkaç PC aracılığıyla binalara/ofislere erişim programlanabilir. Buna göre, bir çalışan erişim kartını iade etmeden firmadan ayrılırsa, kendisinin kapı erişimi çalışan tarafından kolaylıkla engellenebilir.
Kartlı geçiş kontrol sistemiyle çalışanların nereye, hangi zamanlarda girdiğini tespiti mükemmel bir şekilde raporlanabilir. Erişim kontrol sistemi binaya yetkisiz kişilerin girişlerini engelleyen ve video gözlem, hırsız, yangın sistemlerini tamamlayan teknolojik bir çözümdür.
Neden Erişim Kontrol Sistemi?
- Basit, kolay kullanım, tam güvenlik.
- Kolay erişim, yönetim ve izleme.
- Merkezden çoklu yönetim sistemi.
- Harici ve dahili hırsızlığı azaltma. 
- Daha geniş güvenlik sistemleri için CCTV entegrasyonu.
Kartlı Geçiş Sisteminin Kullanım Alanları: Kartlı geçiş sistemini her türlü kamu ve özel kurumlar, Firmalar, Fabrikalar, İş Hanları, Ofisler, Depo, Özel Bölümler, Asansörler , Siteler, Plazalar, oteller için uygulayabilirsiniz.
Sistemin Amacı : Kişilerin veya araçların giriş ve çıkış yapabileceği noktaların belirlenmesi , bu giriş/çıkış bilgilerinin Tarih/Saat/Personel bazında raporlanması. (BARİYER ve TURNİKE donanımlarımız mevcuttur.) Teknik : EKS donanımımız PROXIMITY ve MIFARE kart ile çalışır.
Bağlantı : İletişim altyapısı olarak RS232 / RS485 / ETHERNET kullanılabilmektedir.
Sistemin sağladığı avantajlar Erişim Kontrol Sisteminin en önemli avantajlarından birisi erişim aktivitesini belgeleme ve raporlama yeteneğidir. Orta ve geniş düzeyli sistemlerde kullanıcı tanımlı erişim aktivitesi raporlaması elde edilebilir. Böylece yaşanan bir olaydan sonra kimin hangi kritik alanlarda bulunduğu kolayca ve hızlı şekilde anlaşılabilir.
Kartlı geçiş sisteminin çalışma prensibi oldukça pratiktir. Sedaş Yazılım Erişim Kontrol Sistemi, işletme içindeki güvenliği sağlamak amacıyla her personel ve departman için dolaşım yetkilerinin düzenlenmesini sağlar. Her personele bir proximity kart verilerek EKS programı içinden personelin işletmedeki dolaşım yetkileri istenen saat, zaman, bölüm ve departmana göre tanımlanır. Personel bu kartı ilgili bölüme giriş-çıkış yapmak istediğinde cihaz ya da turnike üzerinde kullanacaktır. (Örneğin: Dışarıdan ziyaretçi kartıyla gelen bir misafir sadece asma kata girebilir bunun dışında dolaşım yetkisine sahip değildir. Ya da 3 bölümden oluşan bir işletmede teknik eleman tüm departmanlara girebilirken, 2. bölümde çalışan bir işçi saat 12:00 ile 13:30 arası 3.bölüme girebilmektedir.)
Kartlı geçiş sistemi sayesinde istediğiniz şekilde raporlar alabilirsiniz. Bunlardan birkaçı şunlardır:
- Kapı Giriş/Çıkış Kaydı
- Grup Kartları Takibi
- Kart Sahiplerinin Listesi
- Binada Bulunanlar
- Giriş Verisi Alışverişi
- Kart Kullanımı
- Giriş İzinleri
- Zaman Periyodları
- Bölge Bilgileri
- Kart Sahipleri Detayları
- Kart Sahipleri Bölgeleri